1945RSS

1945
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon391
On Fri. 06 Apr 1945 The Fletcher-class destroyer USS Bush was sunk by.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon385
On Fri. 06 Apr 1945 The sick and the older sailors aboard Yamato were.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon416
On Fri. 06 Apr 1945 US B-25J (44-29600; 2Lt Francis A. Thompson) of 49.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon415
On Fri. 06 Apr 1945 US Lieutenant John G. Winant, son of the US ambass.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon359
On Fri. 06 Apr 1945 USS Caiman arrived at Fremantle, Australia, ending.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon429
On Fri. 06 Apr 1945 USS Cassin Young rescued survivors of two sunken U.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon389
On Fri. 06 Apr 1945 USS Hackleback made radio contact with the Japanes.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon364
On Fri. 06 Apr 1945 USS Hawkbill arrived at Fremantle, Australia, endi.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon375
On Fri. 06 Apr 1945 USS Rock made a night time surface torpedo attack.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon387
On Fri. 06 Apr 1945 USS Tirante stopped a Japanese fishing boat, captu.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon381
On Fri. 06 Apr 1945 USS Wake Island departed Okinawa, Japan......
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon383
On Fri. 06 Apr 1945 Vasily Chuikov was made a Hero of the Soviet Union.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon391
On Fri. 06 Apr 1945 Walter Dornberger moved his headquarters from Bad.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon392
W piątek 06 kwietnia 1945 r. Jugosłowiańscy partyzanci przejęli kontrolę nad Sarajewem ......
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon941
W piątek 09 lutego 1945 Pomiędzy tą datą a 12 lutego 1945 roku amerykański okręt podwodny Ba .....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon365
On Fri. 09 Feb 1945 British and Canadian troops forced their way throu.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon379
On Fri. 09 Feb 1945 Crash-landed Beaufighter TF Mk X aircraft of No. 1.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon377
W piątek 09 Elbing i Posen w Niemczech (obecnie Elbląg i Poznań .....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon378
On Fri. 09 Feb 1945 German engineers blew up the dam over the Ruhr, th.....
Data
Współrzędna stanu Nie ma jeszcze statusu
Odsłon379
On Fri. 09 Feb 1945 In a rare instance of submarine-to-submarine comba.....