815 Baza bazowa Ordnance (USA)RSS

815 Baza bazowa Ordnance (USA)
Ukryj mapę
Ashchurch, Gloucestershire, Wielka Brytania
Ashchurch, Gloucestershire
Miasto | Obszar
Data
Odsłon263
815 Ordnance Base Depot Company przebywała w Ashchurch Gloucestershire 19 sierpnia 1944 r
Ashchurch, Gloucestershire, Wielka Brytania
Ashchurch, Gloucestershire
Miasto | Obszar
Data
Odsłon266
Firma 815 Ordnance Base Depot Company przebywała w Ashchurch Gloucestershire 21 maja 1944 r
Ashchurch, Gloucestershire, Wielka Brytania
Ashchurch, Gloucestershire
Miasto | Obszar
Data
Odsłon232
815 Ordnance Base Depot Company przebywało w Ashchurch Gloucestershire 24 kwietnia 1944 r
Ashchurch, Gloucestershire, Wielka Brytania
Ashchurch, Gloucestershire
Miasto | Obszar
Data
Odsłon251
815 Baza magazynowa Ordnance przebywała w Ashchurch Gloucestershire 24 marca 1944 r
Ashchurch, Gloucestershire, Wielka Brytania
Ashchurch, Gloucestershire
Miasto | Obszar
Data
Odsłon275
815 Ordnance Base Depot Company przebywała w Ashchurch Gloucestershire 24 listopada 1944 r
Ashchurch, Gloucestershire, Wielka Brytania
Ashchurch, Gloucestershire
Miasto | Obszar
Data
Odsłon292
815 Ordnance Base Depot Company przebywało w Ashchurch Gloucestershire 28 czerwca 1944 r