Sprawdź podmenu z menu głównego mapy dla wielu map.